Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ακ`λ

Ακ`λ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μυαλό