Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τεντζερέ

Τεντζερέ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κατσαρόλα

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τεντζερέ γιουβαρλαντί, καπαγί μπολντού.

Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι.