Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Αλλάχ

Αλλάχ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Θεός

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Αλλάχ μπελαν βερσουν

Ανάθεμά σε (επί λέξει, ΟΘεός μπελά να σου δώσει)