Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Καπατσάνο, α, ο

Καπατσάνο, α, ο

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σκεπασμένος, η, ο