Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ατζελέ

Ατζελέ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Βιαστικά, με φούρια