Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Αμπούκ σαμπούκ

Αμπούκ σαμπούκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Το να λέω ασυναρτησίες