Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ατζάμπα

Ατζάμπα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Άραγε, μήπως