Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπαϊκούς

Μπαϊκούς

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κουκουβάγια

Επεξήγηση

Το ς παχύ