Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μάτσκα

Μάτσκα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Γάτα