Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Εσίλ

Εσίλ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πράσινος, η, ο