Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σαρία

Σαρία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κίτρινος, η, ο