Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Καρά

Καρά

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μαύρος, η, ο