Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπέλο, α, ο

Μπέλο, α, ο

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Άσπρος, η, ο