Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σ`κ`λμά

Σ`κ`λμά

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Σφίξιμο (ψυχικό), ανία