Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσιτσεκλία

Τσιτσεκλία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ανθηρός, ή, ό (Κυριολεκτικά)