Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ραχατλ`κ

Ραχατλ`κ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Άνεση, Τεμπελιά