Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μούσκο

Μούσκο

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ανδρας

Επεξήγηση

Το σ παχύ