Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσακμάκ

Τσακμάκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αναπτήρας