Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Χέρκες

Χέρκες

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Καθένας, καθεμιά, καθένα