Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τσιπλάκ

Τσιπλάκ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Γυμνός, ή, ό