Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Χεπ

Χεπ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Όλος, όλη, όλο