Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπιρντέν

Μπιρντέν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ξαφνικά