Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντάρμανταν

Ντάρμανταν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Άνω κάτω