Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπίραζ

Μπίραζ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Λίγος, η, ο