Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Έγκε

Έγκε

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Νύφη

Επεξήγηση

Στο σόι