Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Γκελίν

Γκελίν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Νύφη

Επεξήγηση

Του σπιτιού, της Οικογένειας