Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Χάλα

Χάλα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Θεία

Επεξήγηση

Αδερφή του πατέρα