Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Νταή

Νταή

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Θείος

Επεξήγηση

Αδερφός της Μητέρας