Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τζαν

Τζαν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ψυχή

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Τζαν τζιν νέμα

Δεν υπάρχει ψυχή

Τζαν τσικάρ, χούι τσικμάζ

Η ψυχή βγαίνει, το χούι δεν βγαίνει