Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ακ`λία

Ακ`λία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μυαλομένος, η, ο