Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ακλσ`ζ

Ακλσ`ζ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Άμυαλος, η, ο