Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τζαχίλ

Τζαχίλ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αμόρφωτος, η, ο