Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπασκά

Μπασκά

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Άλλος, η, ο και αλλιώς