Διάλεκτος: Αδαμιώτικα - Λέξη: τσιπινίκος

τσιπινίκος

Διάλεκτος: Αδαμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Αδάμ Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

πολύ λεπτός, αδύνατος