Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Γκ`ρλε

Γκ`ρλε

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Λαιμός-Λαρύγκι