Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τ`λκί

Τ`λκί

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αλεπού