Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τάμο

Τάμο

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Εκεί