Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Κούτσικ

Κούτσικ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μικρός, ή, ό