Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Γκολέμο, α, ο

Γκολέμο, α, ο

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μεγάλος, η, ο