Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ουρούμτζε, α, ε

Ουρούμτζε, α, ε

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ελληνικός, ή. ό