Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Γιαζία

Γιαζία

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Γράμμα

Σχόλια

Και γράμμα της αλαβήτου και επιστολή