Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: Ναναβασό

Ναναβασό

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

Ανασός

Επεξήγηση

Πόλη 60 χλμ. βόρεια από το Μιστί.