Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ιστιντέ

Ιστιντέ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πάνω

Σχόλια

Ιστιντέ λέμε όταν θέλουμε να πούμε πάνω σε άνθρωπο