Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σέκιαρ

Σέκιαρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ζάχαρη