Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σολ

Σολ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αλάτι