Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ντουμάν

Ντουμάν

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Καπνός, Ομίχλη