Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σ`ρτσε

Σ`ρτσε

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Κοιλιά