Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Μπραζ

Μπραζ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πρόσωπο