Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Χομπουο, α, ο

Χομπουο, α, ο

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Καλός, η, ο