Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σερμπές

Σερμπές

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ελεύθερα, χωρις κώλυμα